↑ Palaa Yhdistykset

Kutsu kyläyhdistyksen jäseneksi 2022

Arvoisa lukija!

Tiemassaaren kylä on tunnettu ja tunnustettu vireänä, elinvoimaisena ja aikaansaavana kylänä. Tiemassaaren kylätiekokouksessa 9.8.1953 perustettiin Tiemassaaren kylän toimintaryhmä, ja sen jatkona Tiemassaaren kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti vuodesta 1982. Kyläkokouksen pöytäkirjaan 11.11.1982 on kirjattu kylätoimikunnan toiminnan periaatteeksi muun muassa seuraavaa:
”Yhteishenki on tärkeintä kaiken yhteistoiminnan onnistumiselle ja sen on oltava pitkäjänteistä. Mahdolliset eripuraisuudet voidaan saada pois, mukaan lukien poliittiset näkemyserot. Näiden tilalle voitaisiin saada oma-aloitteellisuutta kun jokainen kyläläinen voi vaikuttaa kylän elämään.”

Kylän yhteistoiminta vastaa ajan haasteisiin, ja Tiemassaaren kyläkokouksessa 1.3.1998 päätettiin yksimielisesti perustaa Tiemassaaren kyläyhdistys. Samassa kokouksessa hyväksyttiin kylätoimikunnan valmistelemat säännöt. Yhdistyksen nimi on Tiemassaaren Kyläyhdistys ry ja kotipaikka Rantasalmen kunta. Yhdistys on rekisteröity 22.7.1998 . Yhdistyksen tarkoituksena on koota alueella asuvat ihmiset yhteistoimintaan kylän ja asuinyhteisönsä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja heidän taitojensa ja tietojensa kehittämiseksi. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi otetaan henkilö, joka hyväksyy toiminnan tarkoituksen sekä sitoutuu noudattamaan sääntöjä. Yhdistyksen nuorisojäseniä ovat alle 15-vuotiaat henkilöt. Nuorisojäsenellä ei ole kokouksissa äänivaltaa. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua sen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Kannattajajäseneksi, jolla on kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa, hallitus voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä sekä osuuskuntia ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Yhdistyksen liittymismaksu henkilöjäsenelle on 20,00 Euroa, perhejäsen 40,00 euroa,yritysjäsen 200,00 euroa. Vuotuista jäsenmaksua ei toistaiseksi ole.  Jäseneksi liittyminen tapahtuu maksamalla pankkisiirrolla  liittymismaksun jokaista yhdistyksen jäsentä kohti yhdistyksen tilille FI92 5383 0420 0118 23. Pankkisiirtolomakkeen tiedonantoja-osaan tulee jäsenen sähköpostiosoite.

Liittymällä jäseneksi Tiemassaaren Kyläyhdistykseen jokainen kyläläinen ja kesäasukas vaikuttaa siihen, että yhdistyksen toiminta koituu kaikkien hyväksi. Jatkossa kyläasioihin liittyvä kehittäminen ja vaikuttaminen tulee tapahtumaan suurelta osin yhdistyksen ja sen jäsenten kautta. Yhdistys tiedottaa jäsenilleen toiminnastaan, tapahtumista, kokouksista ja erilaisista hankkeista ja hankinnoista säännöllisesti.

Kyläyhdistyksen hallitus toivoo, että kaikki kyläläiset tulevat mukaan vaikuttamaan omalla jäsenyydellään ja aktiivisuudellaan kylämme yhteisten asioiden ja tulevaisuutemme hyväksi.

Tiemassaaren Kyläyhdistys ry

SÄHKÖPOSTI: tiemassaarikylayhdistys@gmail.com