Sikoinleuan silta valmis ja perinneuittosilta asennettu

007009011 013 015

 

 

Sikoinleuan silta on nyt valmis.  Siitä tuli hyvä.  Ei kolise eikä rutise.  Samalla saimme toteutettua erään perinneaktiviteetin palauttamalla sillan alla aikananaan olleen tukinuittosillan entiseen asuunsa.  ELY-keskuksen myötämielisellä päätöksella hankimme tarvittavat tarveaineet sillan entisöimiseksi.   Paikallinen metallialan yhteistyökumppanimme PEL-Tuote Oy riensi talkoisiin ja valmisti galvanoidut sillan tukirakenteet, jotka puolestaan ystävällisesti sillan urakoitsijana toiminut Savon Kuljetus Oy myös talkootyönä ne sinne asensi. Suuret kiitokset kummallekin toimijalle, kuten myöskin kylämme aktiiveille.  Uittosillan korkeus on nyt n. 70 cm veden yläpuolella ja ollessaan n. normaalikorkeudella veden ja uittosillan korkeusero on n. 10-20 cm.

Haluamme vielä muistuttaa, että käveleminen sillalla tapahtuu kävelijän omalla vastuulla.